Stap 1: (H)erkenning van huiselijk geweld

thumbnail for this post

De eerste stap in de serie video’s over mannenmishandeling.

(H)erkenning van huiselijk geweld

Dit is de eerste stap die iedereen moet doormaken om iets aan het probleem te doen. Bij het bewust worden over het geweld binnen de relatie kunnen deze video’s goed helpen. Deze video’s gaan specifiek over narcisme en niet elke gewelddadige relatie gaat gepaard met narcisme. Toch denk ik dat veel van de principes die hier omschreven worden ook interesssant zijn bij gewelddadige relaties waarbij narcisme geen rol speelt. Dit heb ik verder uitgelegd in mijn video over bewustwording.

Hulp bij narcisme Deze site is ideaal om meer begrip te krijgen over wat narscisme nu eigenlijk is. Door een serie van korte video’s krijg ja al snel meer informatie. Ook al is jouw mishandelaar(ster) geen narcist, geven de uitgelegde begrippen je veel handvaten om door te krijgen wat er met je gebeurt. Een site met aardig wat informatie over narcisme die gericht is om hulp te verlenen aan mensen. Deze site bevat veel informatie over narcisme en was voor mij erg nuttig om een beter begrip te krijgen van wat er met me gebeurd was.